Ex d II

WG EPB

Explosion proof LED Lamp Ex d II

Power: 70 - 100 W

 

WG EPFL

Explosion proof LED Lamp Ex d II

Power: 120 - 200 W

 

WG EPQ

Explosion proof LED Lamp Ex d II

Power: 100 - 150 W

 

WG EPQH

Explosion proof LED Lamp Ex d II B T6

Power: 60 - 120 W

 

WG EPQL

Explosion proof LED Lamp Ex d II B T6

Power: 20 - 50 W

 

WG EPRH

Explosion proof LED Lamp Ex d II

Power: 30 - 50 W

 

WG EPRL

Explosion proof LED Lamp Ex d II

Power: 18 - 30 W

 

WG EPSH

Explosion proof LED Lamp Ex d II C T5

Power: 160 - 240 W

 

WG EPSL

Explosion proof LED Lamp Ex d II B T5

Power: 60 - 120 W

 

WG EPTN

Explosion proof LED Lamp Ex dnA d II B T6

Power: 20 - 60 W

 

WG EPTO

Explosion proof LED Lamp Ex emb d II C T6

Power: 20 - 60 W